Savetovanje i psihoterapija

Tokom studija sam o psihoterapiji učila, između ostalih, iz knjige TREĆI RODITELJ, profesora Bergera. Knjiga je bila napisana o tada modernim i novim pravcima u psihoterapiji. Sadržaj mi je onda bio mnogo zanimljiviji od naslova.
Mnogo godina kasnije, sa iskustvom i klijenta i terapeuta, shvatam da je proces savetovanja i psihoterapije upravo to, treći roditelj. To je šansa da popravimo, unapredimo, nadomestimo, zamenimo, učvrstimo, zalečimo, doradimo; Da naučimo da budemo sebi ono što drugi nisu mogli da budu za nas; Da se razvijamo, rastemo i menjamo, budemo najbolja verzija sebe, bez obzira na godine koje imamo; Da adekvatno brinemo o sebi i budemo zadovoljni sobom.

Brojna istraživanja efikasnosti terapije pokazala su da je upravo odnos klijenta i terapeuta ono što leči, ma kojoj psihoterapijskoj školi terapeut pripadao. Ovaj odnos nastaje i oblikuje se u sadejstvu klijenta i terapeuta i klijentu pruža podršku da definiše i ostvari svoje ciljeve u bilo kom životnom domenu.
Odnos klijenta i terapeuta je negujući, ohrabrujući, intiman i intenzivan i iz njega klijent može dobiti mnogo i još više, ako je spreman da bude iskren i uloži svoje vreme, energiju i posvećenost.

Roditelje nismo mogli da biramo, ali trećeg roditelja biramo i kreiramo, baš kao što možemo da biramo i kreiramo svoj život.